Gospodarka odpadami

Szanowni Państwo!
Odpady powstające na terenie Państwa zakładu są przez nas zbierane, transportowane a następnie poddawane odzyskowi lub przeka- zywane do unieszkodliwienia.

Spełniając wszelkie wymagania prawne, co wiąże się z posiadaniem przez naszą firmę stosownych decyzji, przejmujemy pełną odpowiedzialność za odpady wytworzone na terenie Państwa zakładu.

Posiadana przez nas decyzja obejmuje szeroką gamę odpadów co daje nam tym samym możliwość dostosowania się do Państwa potrzeb. Prowadząc naszą dzialalność pomagamy Państwu wywiązywać się z ustawowych obowiązków dotyczących ochrony środowiska w sektorze gospodarki odpadami. Możecie Państwo liczyć na nasze profesjonalne przygotowanie oraz rzetelną współpracę.

Zapewniamy pełną dokumentację w zakresie obrotu odpadami.

Zatem jeśli posiadacie Państwo odpady i chcecie mieć problem z głowy przekażcie go nam. My wiemy co z nim zrobić!

Doradztwo środowiskowe

Oferujemy usługi doradztwa z zakresu ochrony środowiska. W szczególności specjalizujemy się w tematyce związanej z gospodarką odpadami.

W drodze szerokiego doświadczenia oraz nabywanej przez nas wiedzy specjalistycznej w sposób praktyczny doradzamy i otaczamy opieką doradczą podmioty zobowiązane przepisami prawa do stosowania i wypełniania przepisów z zakresu ochrony środowiska.

Oferujemy usługi z zakresu:
  • tworzenia wniosków o wydanie decyzji/pozwoleń na wytwarzanie, odzysk, zbiórkę i transport odpadów,
  • tworzenia programów ochrony środowiska, planów gospodarki odpadami,
  • sporządzania sprawozdań do Starostwa, Urzędu Marszałkowskiego, Głównego Urzędu Statystycznego z ilości wytwarzanych odpadów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
  • naliczanie opłat za korzystanie z środowiska,
  • wykonywania raportów oddziaływania na środowisko

Współpracujemy m.in. z:

oraz z wieloma recyklerami i składowiskami odpadów w kraju, dzięki czemu mozemy Państwu zaproponować atrakcyjne ceny końcowego unieszkodliwiania odpadów.

Kontakt

EKORDO Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 212
42-440 Ogrodzieniec

e-mail: ekordo@ekordo.pl

EKORDO Sp. z o.o. ul. Kościuszki 212, 42-440 Ogrodzieniec
KRS 0000328729; NIP 573-276-78-09; REGON 241151070
e-mail:ekordo@ekordo.pl http://www.ekordo.pl