Close

Publikacje


Naszą największą słabością jest poddawanie się. Najpewniejszą drogą do sukcesu jest zawsze próbowanie jeden, kolejny raz.

Thomas Alva Edison

Książki, Skrypty

Publikacje

Wybrane prezentacje

Odpady, paliwa alternatywne – źródłem energii. „Technologie przyszłości w energetyce”, marzec 2018

Paliwo alternatywne, opcja +

Trendy w kształtowaniu racjonalnej gospodarki odpadami, Sortowanie odpadów, czerwiec 2019, EKORUM

Inne