Close

Publikacje


Naszą największą słabością jest poddawanie się. Najpewniejszą drogą do sukcesu jest zawsze próbowanie jeden, kolejny raz.

Thomas Alva Edison

Książki, Skrypty

Publikacje

Wybrane prezentacje


30% ograniczenie ITPOK, a rzeczywiste potrzeby rynku, listopad 2019, Kielce


Technologie jutra w gospodarowaniu odpadami komunalnymi, listopad 2019, Katowice


Wykorzystanie osadów ściekowych zgodnie z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym, październik 2019, Rytwiany


Trendy w kształtowaniu racjonalnej gospodarki odpadami, Sortowanie odpadów,
czerwiec 2019, EKORUM

Odpady, paliwa alternatywne – źródłem energii. „Technologie przyszłości w energetyce”, marzec 2018

Paliwo alternatywne, opcja +

Inne