Close

Publikacje


Naszą największą słabością jest poddawanie się. Najpewniejszą drogą do sukcesu jest zawsze próbowanie jeden, kolejny raz.

Thomas Alva Edison

Książki, Skrypty

Publikacje

Wybrane prezentacje

Ekorum

Aktualna sytuacja na rynku paliw alternatywnych w Polsce i w Europie, maj 2020, Ekorum


30% ograniczenie ITPOK, a rzeczywiste potrzeby rynku, listopad 2019, Kielce


Technologie jutra w gospodarowaniu odpadami komunalnymi, listopad 2019, Katowice


Wykorzystanie osadów ściekowych zgodnie z koncepcją gospodarki o obiegu zamkniętym, październik 2019, Rytwiany


Trendy w kształtowaniu racjonalnej gospodarki odpadami, Sortowanie odpadów,
czerwiec 2019, EKORUM

Odpady, paliwa alternatywne – źródłem energii. „Technologie przyszłości w energetyce”, marzec 2018

Paliwo alternatywne, opcja +

Inne