Selektywna zbiórka odpadów budowlanych – tak, ale nie od stycznia 2023 roku?

Na początek przypomnijmy, że z dniem 1 stycznia 2023 roku miał wejść w życie rozdział 6a ustawy o odpadach (Dz.U.2013.21 ze zm.), który wprowadzał obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów budowlanych. Zgodnie z definicją odpady budowlane i rozbiórkowe to odpady powstałe podczas robót budowlanych (art. 3. ust. 1 pkt 6a ustawy), czyli odpady powstałe w … Czytaj dalej Selektywna zbiórka odpadów budowlanych – tak, ale nie od stycznia 2023 roku?