Close
Finansowanie nauki 2019

Finansowanie nauki 2019

W zeszłym roku, we wpisie Finansowanie nauki dokonałem przedstawienia sytuacji w zakresie finansowania nauki w Polsce za rok 2018 wraz ze szczegółowym opisem wykorzystania pakietu R, który wykorzystałem do analizy. Obecnie przyjrzyjmy się już wyłącznie danym, czyli jak sytuacja w zakresie finansowania przez NCN wyglądała w roku 2019 r, jakie zmiany zaszły w stosunku do roku poprzedniego, jakimi funduszami dysponowano oraz gdzie w rankingu uczelni technicznych znalazła się Politechnika Częstochowska.

Zacznijmy od przedstawienia najlepszej dziesiątki czyli pierwszych dziesięć jednostek naukowych biorąc pod uwagę sumę uzyskanych kwot z grantów NCN.  Jak widać pierwsza trójka pozostała bez zmian, aczkolwiek na pozycję lidera powrócił Uniwersytet Warszawski. Drugie miejsce zajął Uniwersytet Jagielloński, a trzecie Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Większe przetasowania obserwujemy na dalszych pozycjach. Sukcesywnie od kilu lat rośnie pozycja Politechniki Wrocławskiej, która w 2019 r. znalazła się na pozycji czwartej oraz Uniwersytetu Gdańskiego, który uplasował się na pozycji piątej. Z czwartej na szóstą pozycję spadł natomiast Uniwersytet Wrocławski.

Pierwsze cztery jednostki pozyskały w 2019 r ponad 63% z łącznej sumy grantów NCN.

W dalszym ciągu obserwuje się dużą dysproporcję pomiędzy dwiema pierwszymi jednostkami naukowymi czyli Uniwersytetem Warszawskim i Jagiellońskim, a Uniwersytetem Adama Mickiewicza i Politechniką Wrocławską.  Nie ma też tutaj żadnego zaskoczenia, rok 2019 to kolejne rekordy w pozyskiwaniu środków przez Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński. Łącznie jednostki te pozyskały ponad 51% środków.

Kwoty jakie pozyskują od wielu lat Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Uniwersytet Warszawski w Warszawie stanowią ponad 20% wszystkich dostępnych środków grantów NCN w danym roku. W 2019 r padł kolejny rekord, i było to już 24% z ogólnej wielkości 1 336 892 778 zł, która to kwota była wyższa o 10,8% od łącznej kwoty grantów z roku poprzedniego.

NCN udziela grantów w jednej z trzech podstawowych dziedzin nauki, w ramach których uporządkowano panele dyscyplin. Dziedziny te to:

HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

ST – Nauki Ścisłe i Techniczne

NZ – Nauki o Życiu

Jak widać z poniższego wykresu najwięcej pieniędzy w 2019 r. przyznano na badania z zakresu nauk o życiu. Łącznie było to 567 458 994 zł.

Wśród różnych rodzajów jednostek największą ilość środków pozyskują uczelnie wyższe.

W jakich województwach uzyskuje się największą ilość środków w grantach NCN w przeliczeniu na mieszkańca. Jak widać niezmienne na przestrzeni ostatnich czterech lat dominują województwo mazowieckie oraz małopolskie. Niestety zmniejsza się ilość środków trafiających do naukowców z województwa śląskiego. O ile jeszcze w roku 2017 wynosiła ona 1,7% ogólnej puli to za rok 2019 wynosi 1,4%.

Miejsce Politechniki Częstochowskiej w rankingu uczelni technicznych

Politechnika Częstochowska w 2019 r z puli grantów NCN pozyskała 21,6 mln zł i zajmuje 10 pozycję w rankingu uczelni technicznych.

Jurand Bień

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

1 thought on “Finansowanie nauki 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.