Close
Kary za przestępstwo przeciwko środowisku – czekają nas zmiany

Kary za przestępstwo przeciwko środowisku – czekają nas zmiany

W ostatnich dniach na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Zmiany dotyczą szeregu aktów prawnych, w tym kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń, ustawy o inspekcji ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, a także ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Jakie są to zmiany, które zaproponowało…