Close
Przestępstwa przeciwko środowisku

Przestępstwa przeciwko środowisku

Policja prowadzi ciekawy serwis pod adresem: http://www.statystyka.policja.pl/ , gdzie udostępnia statystyki dotyczące zdarzeń, które mają związek z działalnością policji. Wśród nich także statystyki przestępstwa przeciwko środowisku prowadzone przez policję. W kodeksie karnym w części szczegółowej, w rozdziale XXII, wyróżnia się osiem artykułów, które określają działania godzące w stan jakości środowiska, i które stanowią wykładnię dla…