Close
Statystyka odpadowa wg. danych Eurostatu (za 2019 r.)

Statystyka odpadowa wg. danych Eurostatu (za 2019 r.)

Bez wątpienia według prowadzonych statystyk najwięcej odpadów komunalnych wytwarzają mieszkańcy Danii. Dane za rok 2019 tylko ten stan utrwalają. W roku 2019 statystyczny mieszkaniec Danii wytworzył 844 kg, tj. blisko 2,5 razy więcej niż mieszkaniec Polski. Średnia unijna dla krajów UE27 wynosi 502 kg. Mniej od nas odpadów komunalnych wytwarzają tylko mieszkańcy Rumunii.

Wytwarzający odpady - kraje europejskie

Z kolei niebieskie słupki pokazują nam ile z tych wytworzonych przez statystycznego mieszkańca Europy poddawane jest odzyskowi (ujmowane są recykling materiałowy, recykling organiczny oraz odzysk energii). Blisko 100%-owy odzysk odpadów realizowany jest w trzech krajach. Są to Dania, Szwajcaria, Szwecja. Blisko tej wartości są Niemcy, Finlandia, Austria i Belgia. W Polsce w 2019 roku 186 kg z wytworzonych 336 kg na mieszkańca na rok odpadów komunalnych zostało zagospodarowane w jeden z wymienionych sposobów (55,3%). A jak wygląda rozkład pomiędzy poszczególne kierunki zagospodarowania przedstawia poniższy wykres.

recykling materiałowy i organiczny
dane %>% 
 arrange(Wytwarzane) %>% 
 mutate(Kraj = fct_inorder(Kraj)) %>%  
 ggplot() +
 geom_bar(aes(x = Kraj , y = Wytwarzane), fill="orange", stat = "identity") +
 geom_text(aes(x = Kraj , y = Wytwarzane, label = Wytwarzane), size = 3, vjust = 0.25, hjust = -0.2) +
 geom_bar(aes(x = Kraj , y = Recykling), fill="steelblue", stat = "identity") +
 geom_text(aes(x = Kraj , y = Recykling, label = Recykling), size = 3, vjust = 0.25, hjust = 1.2, color = "white") +
 coord_flip() +
 labs(title = "Europe's Municipal Waste Producers - 2019", 
    subtitle = "waste generated and recycled per person (kilograms per year)", x = "", y = "") +
 theme(legend.title = element_blank(),
    legend.position = "none")

Jurand Bień

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.