Close
Nielegalne wysypiska odpadów

Nielegalne wysypiska odpadów

Statystyczny mieszkaniec z roku na rok wytwarza coraz więcej odpadów komunalnych. Ostatnimi laty ilość ta rośnie rokrocznie o około 2%. Średnio statystycznie w 2020 roku ilość odpadów wytworzona przez mieszkańca to 342 kg (za GUS). Zgodnie z obowiązującym od 2013 roku systemem gospodarki odpadami za odbiór tychże odpadów odpowiada gmina, która poprzez procedurę przetargową wybiera…