Close
Trend się nie zmienia. Statystyczny Polak wytwarza coraz więcej i więcej odpadów komunalnych (coroczna aktualizacja)

Trend się nie zmienia. Statystyczny Polak wytwarza coraz więcej i więcej odpadów komunalnych (coroczna aktualizacja)

I za nami kolejny rok, także czas by przetworzyć dane dotyczące odpadów komunalnych dostarczone przez GUS. W roku 2019 statystycznie mieszkaniec Polski „wyprodukował” w swoim gospodarstwie 332 kg odpadów, w roku 2020 wskaźnik ten wynosi już 342,8 kg. To jest ponad 10 kg więcej na osobę w porównaniu z rokiem poprzednim. Owszem jest to wciąż dużo mniej od statystycznego Europejczyka z UE, który jak wynika z danych Eurostatu wytwarza prawie pół tysiąca kilogramów odpadów rocznie.

Najwięcej na mieszkańca produkuje się odpadów komunalnych w województwie dolnośląskim. Do bariery 400 kg wytworzonych odpadów na mieszkańca mocno zbliżyło się także województwo śląskie. Generalnie podtrzymana jest tendencja, ze zdecydowana większość odpadów komunalnych wytwarzana jest w województwach zachodnich. W roku 2019 najmniej odpadów wytwarzali mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, w roku 2020 nastąpiła zmiana, obecnie najmniej odpadów wytwarzanych jest przez mieszkańców województwa podkarpackiego.

Łącznie w 2020 r. zebranych zostało 13,1 mln ton odpadów komunalnych, co w porównaniu z 2019 r. stanowi wzrost o 2,9 proc. Poprzednio wzrost wyniósł 2,1 proc.

Z tego blisko 5 mln Mg odpadów zostało zebranych selektywnie. Stanowi to 37,92% z ogólnej ilości odpadów zebranych. Przyznać należy, że wzrost jest znaczący, jest to blisko o jeden mln ton odpadów więcej niż w roku poprzednim.

Frakcję PMTS (papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło – żółte kropki) zebrano w ilości 1,73 mln Mg, co stanowi tonażowo o 29,4% więcej niż w roku poprzednim, w którym to zebrano 1,36 mln Mg. Najwyższy wskaźnik odpadów zbieranych selektywnie uzyskano w województwie lubelskim (47,95%). Najgorzej z selektywnym zbieraniem odpadów w 2020 radzono sobie w województwie warmińsko-mazurskim (30,56%),

Jak przedstawia się sytuacja w zakresie frakcji PMTS na tle odpadów zebranych, zebranych selektywnie i resztkowych w poszczególnych województwach przedstawiono na poniższych wykresach (czerwone kropki – odpady zebrane; żółte kropki – odpady resztkowe, niebieskie kropki – odpady zebrane selektywnie).

Województwo zachodniopomorskie: nieznaczny spadek strumienia ilości zebranych odpadów, w 2020 zebrano 646,9 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wyraźnie wzrósł, procentowo selektywnie w województwie zebrano 32,18%, odnotowano spadek ilości odpadów resztkowych
Województwo dolnośląskie: niewielki spadek ilości zebranych odpadów, w 2020 zebrano blisko 1160 tys. ton odpadów komunalnych; jest to pierwsze województwo gdzie wskaźnik nagromadzenia przekroczył 400 kg/mieszkańca; strumień odpadów zbieranych selektywnie wzrósł, selektywnie w województwie zebrano 33,9%, strumień odpadów resztkowych wyraźnie się zmniejszył
Województwo kujawsko-pomorskie: wzrost strumienia ilości zebranych odpadów, w 2019 zebrano 713,5 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wzrósł, procentowo selektywnie w województwie zebrano 35,83%, strumień odpadów resztkowych lekko uległ zmniejszeniu
Województwo łódzkie: kolejny dość wyraźny wzrost strumienia ilości zebranych odpadów, w 2020 zebrano 850,66 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wzrósł, procentowo selektywnie w województwie zebrano 38,69%, strumień odpadów resztkowych uległ zmniejszeniu
Województwo lubelskie: kolejny dość wyraźny wzrost strumienia ilości zebranych odpadów, w 2020 zebrano 521,85 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wyraźnie wzrósł, procentowo selektywnie w województwie zebrano 47,95%, strumień odpadów resztkowych wyraźnie uległ zmniejszeniu
Województwo lubuskie: niewielki wzrost strumienia ilości zebranych odpadów, w 2020 zebrano 389,7 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wzrósł, procentowo selektywnie w województwie zebrano 32,48%, strumień odpadów resztkowych uległ zmniejszeniu
Województwo małopolskie: strumień ilości zebranych odpadów wzrósł, w 2020 zebrano 1130,32 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wzrósł, procentowo selektywnie w województwie zebrano 39,77%, strumień odpadów resztkowych uległ zmniejszeniu
Województwo mazowiecki: po spadku strumienia ilości zebranych odpadów w 2019 obecnie mamy znaczacy wzrost, w 2020 roku zebrano 1879,21 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wzrósł, procentowo selektywnie w województwie zebrano 36,5%, strumień odpadów resztkowych wyraźnie uległ zmniejszeniu
Województwo opolskie: wyraźny wzrost strumienia ilości zebranych odpadów, w 2020 zebrano 371,64 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wzrósł wyraźnie, procentowo selektywnie w województwie zebrano 39,75%, strumień odpadów resztkowych utrzymał się na poziomie z 2019 roku, a nawet wzrósł
Województwo podkarpackie: w 2020 zebrano 501,67 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wzrósł, procentowo selektywnie w województwie zebrano 37,2%, strumień odpadów resztkowych wyraźnie uległ zmniejszeniu
Województwo podlaskie: ustabilizowany strumień ilości zebranych odpadów do roku poprzedniego, w 2020 zebrano 338,87 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wyraźnie wzrósł, procentowo selektywnie w województwie zebrano 37,53%, strumień odpadów resztkowych lekko uległ zmniejszeniu
Województwo pomorskie: spadek strumienia ilości zebranych odpadów, w 2020 zebrano 830,04 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wzrósł wyraźnie, procentowo selektywnie w województwie zebrano 43,41%, strumień odpadów resztkowych wyraźnie uległ zmniejszeniu
Województwo śląskie: kolejny wzrost strumienia ilości wytwarzanych odpadów, w 2020 zebrano 1780,47 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wzrósł, procentowo selektywnie w województwie zebrano 44,16%, strumień odpadów resztkowych lekko uległ zmniejszeniu
Województwo świętokrzyskie: wyraźny wzrost strumienia ilości wytwarzanych odpadów, w 2020 zebrano 315 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wzrósł, procentowo selektywnie w województwie zebrano 31,1%, wyraźny wzrost ilości odpadów resztkowych
Województwo warmińsko-mazurskie: lekki spadek strumienia ilości zebranych odpadów, w 2020 zebrano 432,3 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wyraźnie wzrósł, procentowo selektywnie w województwie zebrano 30,56%, wyraźny spadek ilości odpadów resztkowych
Województwo wielkopolskie: lekki wzrost strumienia ilości wytwarzanych odpadów, w 2020 zebrano 1254,6 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wyraźnie wzrósł, procentowo selektywnie w województwie zebrano 34,9%, odnotowano spadek ilości odpadów resztkowych

Jurand Bień

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

1 thought on “Trend się nie zmienia. Statystyczny Polak wytwarza coraz więcej i więcej odpadów komunalnych (coroczna aktualizacja)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.