Close
Dla kogo BDO? (aktualizacja 31 grudnia 2019)

Dla kogo BDO? (aktualizacja 31 grudnia 2019)

W ostatnich dniach o niczym innym się nie mówi, może oprócz przypadku Banasia ;), jak o BDO, czyli startującej od stycznie 2020 r. bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Dostaję często pytania od przedsiębiorców czy ja muszę się rejestrować w bazie BDO? Pytania o to co to jest BDO już pominę. Na przedsiębiorców oczywiście działa straszak, który mówi, że jeżeli powinieneś się zarejestrować, a tego nie zrobisz to wiedz, że narażasz się na karę w wysokości od 5000 zł aż do 1 mln zł.

Ok, zatem dla kogo BDO? Przyznam, że łatwiej odpowiedzieć kogo ta baza nie dotyczy. I aby odpowiedzieć na to pytanie kogo nie dotyczy należy oczywiście zerknąć do ustawy o odpadach. A ta dopuszcza pewne wyjątki, które to zwalniają z obowiązku rejestracji podmiotu w bazie BDO. A więc po kolei:

– nie musi się rejestrować w bazie BDO ten przedsiębiorca, który nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. A kto nie ma obowiązku prowadzić ewidencji odpadów? Zerkamy do ustawy, do art. 66 i w ust 4 mamy wymienione przypadki, kiedy takiej ewidencji nie prowadzi się. Są to:

  1. wytwórcy: a) odpadów komunalnych,
    b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
    c) będący rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1;
  • osoby fizyczne i jednostki organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne,
  • podmioty, prowadzące działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, które zbierają odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nazywamy to  nieprofesjonalną działalnością w zakresie zbierania odpadów);
  • prowadzenie ewidencji nie dotyczy także rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w rozporządzeniu zatytułowanym w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. (AKTUALIZACJA – Nowy akt wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r. – eliminuje on sporo małych firm, które tym samym nie są obowiązane by uzyskać wpis do BDO)

Zaglądamy zatem do załącznika tego rozporządzenia, i widzimy NOWE rodzaje odpadów oraz ich ilość, której w ciągu roku przekroczyć nie możemy. Lista ta w stosunku do poprzedniego rozporządzenia została znacząco rozszerzona. Co ciekawe, znalazły się nawet na niej odpady niebezpieczne takie jak: oleje silnikowe, opakowania zawierające opakowania po substancjach niebezpiecznych, świetlówki czy baterie zawierające rtęć. Komentarz wydaje się zbyteczny.


Dalej  obowiązek ten nie dotyczy firm, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw w taki sposób, że wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczyć będzie wymienioną wyżej usługę lub usługi.

Prosty przykład: załóżmy, że świetlówki w Twojej firmie ulegną zużyciu lub uszkodzeniu, a nie chcesz się wpisywać do rejestru w BDO jako wytwórca odpadów, możesz zlecić wykonanie usługi konserwacji i naprawy oświetlenia firmie prowadzącej taką działalność. Wówczas ta firma musi być firmą zarejestrowaną w BDO.

Aha i jeszcze jedno, jeżeli mamy jedynie biuro, gdzie praktycznie wyłącznie wytwarzane są odpady traktowane jako komunalne, czyli swoim charakterem i własnościami przypominają te, które powstają w gospodarstwach domowych, to w związku z tym, że wytwórcy odpadów komunalnych są zwolnieni z obowiązku uzyskania wpisu do BDO w zakresie tych odpadów to również takie biura nie muszą się rejestrować w BDO.

W pozostałych przypadkach rejestracja musi mieć miejsce. Zresztą na stronie https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/ można odpowiadając na kilka prostych pytań utwierdzić się czy mnie również taki obowiązek dotyczy. Jeżeli nadal ma się wątpliwości to dobra rada ze strony Ministerstwa Środowiska brzmi:
„Jeżeli po udzieleniu odpowiedzi nadal masz wątpliwości, czy Twoja działalność podlega wpisowi, skontaktuj się właściwym Urzędem Marszałkowskim

Dodatkowe informacje

Zdjęcie pochodzi z:
https://kurier-nakielski.pl/pismo-podsekretarza-stanu-w-ministerstwie-srodowisko-ws-rejestru-bdo/

Jurand Bień

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)