Close
Zebrane zmieszane i selektywne odpady komunalne

Zebrane zmieszane i selektywne odpady komunalne

„Recykling w Polsce jak najbardziej działa, selektywna zbiórka się pięknie rozwija także na poziomie mieszkańców. Niestety, z jej jakością wciąż jest problem.” – mówi Katarzyna Błachowicz, członek zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

Z taką wypowiedzą mogli się spotkać wczoraj czytelnicy portalu samorządowego. A ponieważ najlepiej świadczą o tym dane to sprawdźmy na poziomie poszczególnych województw jaką część zbieranych odpadów stanowią te gromadzone selektywnie. I aby nie mylić, podane poniżej na wykresach wartości, nie mają nic wspólnego z ilością odpadów poddanych procesowi recyklingu. To nie są równoważne ilości. Ilość odpadów poddanych recyklingowi oczywiście jest znacznie mniejsza, a do wyznaczania wskaźnika recyklingu służy określony wzór z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

No dobrze to co mówią dane dostępne w bazie danych lokalnych prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny. Faktem jest, że ilość odpadów zbieranych selektywnie z roku na rok rośnie. Ale nie wszędzie. Co więcej w kilku przypadkach ostatni rok przynosi nawet zmniejszenie tego strumienia. Dalej są województwa, gdzie procent zbieranych selektywnie odpadów jest mniejszy od 20%. Ale są też i liderzy z ilością odpadów zbieranych selektywnie podchodzącą pod 40%. Średnio, co pokazuje ostatni wykres w Polsce selektywnie zbierane jest 28,9% zbieranych odpadów, czyli strumieniowo jest to 3.607 tys. Mg. A teraz zachęcam do analizy każdego z województw. Czerwone punkty to ilość odpadów komunalnych zebranych w danym roku, żółte to ilość odpadów odebranych jako zmieszane. Niebieskie punkty do ilość odpadów zbierana w danym województwie selektywnie. Procentowo udział selektywnie zebranych odpadów przedstawiono w formie wykresu kolumnowego.

Dodatkowe materiały

Jurand Bień

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.