Close
Kolejne rekordy w ilości generowanych odpadów

Kolejne rekordy w ilości generowanych odpadów

W dniu wczorajszym nastąpiła aktualizacja danych dotyczących sektora gospodarki odpadami komunalnymi w Bazie Danych Lokalnych (BDL) za rok 2018. Spójrzmy zatem co się zmieniło i czy jest coś co mogło zaskoczyć. Obecny wpis jest kontynuacją poprzedniego. Stąd obecnie pominę kod, który pozwolił na zobrazowanie uzyskanych z BDL danych. Zainteresowanych odsyłam do wpisu poprzedniego.

A teraz zajmijmy się danymi z odpadami. Zacznijmy od ilości zebranych odpadów komunalnych. Jak  wiadomo po wprowadzeniu „rewolucji śmieciowej”, tj. od 2014 r. w metodyce podawanej przez GUS pozycja ta obejmuje odpady odebrane od wszystkich mieszkańców i uznana jest za odpady wytworzone.

Jak widać z wykresu trend w ilości wytwarzanych odpadów komunalnych jest mocno rosnący i rok 2018 przyniósł kolejne maksimum w tym trendzie. Ilość zebranych odpadów komunalnych przekroczyła 12 mln ton, i wyniosła 12 485 424 ton.

W rozbiciu na poszczególne województwa sytuacja przedstawia się następująco.

Są województwa, gdzie ilość odpadów komunalnych znacząco wzrosła w stosunku do roku 2017. W szczególności do nich należy województwo łódzkie oraz śląskie. Wyraźny wzrost utrzymał się ponadto w województwach: dolnośląskim, podkarpackim, lubelskim czy kujawsko-pomorskim. Niewielkie zmiany wytworzonych odpadów komunalnych odnotowuje się przede wszystkim w województwach takich jak lubuskie czy zachodniopomorskie.

Spójrzmy teraz pod kątem ilości odpadów wytworzonych przez statystycznego mieszkańca. W tym celu także zaktualizowano dane o ilości mieszkańców korzystając z BDL.

Zaskoczenia nie ma. Wskaźnik nagromadzenia odpadów wyznaczył nowy maksymalny poziom, statystyczny mieszkaniec naszego kraju rocznie wytwarza 325 kg odpadów komunalnych, i jest to wzrost o 13 kg w stosunku do roku 2017. W przekroju poszczególnych województw wygląda to następująco. Linia niebieska aproksymuje nam uzyskane wartości

Tendencja zmian jest wyraźna jeżeli zerkniemy na kartograficzne przedstawienie wartości wskaźnika.

W zachodniej części kraju praktycznie nie ma województwa gdzie wskaźnik byłby mniejszy niż 350 kg/M rok. Gdyby porównać zmiany z ostatnich czterech lat to przestrzennie takich nie zaobserwujemy, największym wytwórcą odpadów były i są województwa zachodnie, zmieniły się tylko znacząco wartości odpadów generowanych przez mieszkańców zamieszkujących te województwa.

Największym wytwórcą odpadów komunalnych są mieszkańcy województwa dolnośląskiego. W tym przypadku zbliżamy się do kolejnego okrągłego poziomu. Czy poziom 400 kg/M rok zostanie przekroczony już w 2019 r?

Dodatkowe materiały

Jurand Bień

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.