Close
Odpady komunalne w 2022 roku (coroczna aktualizacja)

Odpady komunalne w 2022 roku (coroczna aktualizacja)

Wartości wskaźnika nagromadzenia odpadów komunalnych, czyli inaczej mówiąc ile statystyczny mieszkaniec wytworzył odpadów w ciągu 2022 roku przedstawia poniższa mapka.

Obserwujemy spadek wskaźnika nagromadzenia w stosunku do roku 2021. O ile wówczas w czterech województwach wskaźnik przekraczał 400 kg odpadów na mieszkańca, to w roku 2022 wskaźnik przekraczał tę wartość tylko w województwie zachodnio-pomorskim oraz dolnośląskim. Zapraszam do porównania wartości w ramach wpisu Wytwarzamy coraz więcej odpadów (ekordo.pl)

Generalnie w 2022r statystyczny mieszkaniec Polski wyprodukował średnio 355,4 kg odpadów komunalnych. Jest to wartość mniejsza o blisko 4 kg. W roku 2021 ilość ta kształtowała się na poziomie 359,1 kg.

W 13 województwach mamy spadek wartości wskaźnika nagromadzenia.

Ogólnie w 2022 r w skali kraju zebrano mniej odpadów komunalnych niż w roku 2021. Ilość ta szacowana przez GUS wynosi 13,42 mln ton, co oznacza spadek w stosunku do zeszłego roku o ok. 1,5%.

Z tej ilości zebranych odpadów selektywnie zebrano także nieco mniej. W 2022 było to 5,36 mln Mg, podczas gdy rok wcześniej selektywnie zebrano 5,43 mln ton. Procentowo udział zebranych selektywnie w stosunku do wszystkich zebranych odpadów komunalnych wyniósł 39,95%. Strumień zebranych odpadów frakcji PMTS wyniósł 1,89 mln ton.

Sytuacja w poszczególnych województwach

ilość zebranych ogółem odpadów – kropki czerwone
ilość zebranych resztkowych (zmieszanych) – kropki żółte
ilość zebranych selektywnie – kropki niebieskie

Województwo zachodniopomorskie: widać pewną stabilizację, w 2022 zebrano 676,9 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wyniósł 237,53 tys. Mg, procentowo to 35,09%. Ilość odpadów resztkowych na zbliżonym poziomie co w dwóch poprzednich latach.

Województwo dolnośląskie: spadek ilości zebranych odpadów, w 2022 zebrano ogółem 1220,2 tys. ton odpadów komunalnych; wskaźnik nagromadzenia odpadów utrzymał poziom ponad 400 kg/mieszkańca; strumień odpadów zbieranych selektywnie praktycznie na poziomie z roku poprzedniego, selektywnie w województwie zebrano 453,48 tys. Mg co stanowi 37,16%w ogólnym strumieniu. Strumień odpadów resztkowych wrócił do poziomu z roku 2020.

Województwo kujawsko-pomorskie: zmniejszony strumień ilości zebranych odpadów komunalnych, w 2022 zebrano 717,2 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie uległ zmniejszeniu, do 259,34 tys. ton procentowo to 36,16%. Strumień odpadów resztkowych utrzymał się na poziomie dwóch ostatnich lat.

Województwo łódzkie: wyraźny spadek strumienia ilości zebranych odpadów, w 2022 zebrano 849,02 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie lekko w dół, procentowo selektywnie w województwie zebrano 39,63% co stanowi lekką poprawę w stosunku do roku 2021. Strumień odpadów resztkowych uległ zmniejszeniu do poziomów z roku 2020.

Województwo lubelskie: wyraźny spadek strumienia ilości zebranych odpadów, zebrano w 2022 – 519,4 tys. ton odpadów komunalnych; niewielki spadek w strumieniu odpadów zebranych selektywnie – 267,51 tys. Mg tyle zebrano w 2022 roku, procentowo to bardzo wysoki wskaźnik – 48,5%. Strumień odpadów resztkowych wrócił do poziomu z 2020 roku.

Województwo lubuskie: spadek strumienia ilości zebranych odpadów komunalnych, w 2022 zebrano 391,14 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów komunalnych zebranych selektywnie z lekkim spadkiem – zebrano 141,49 tys. Mg, procentowo to 36,17%. Strumień odpadów resztkowych uległ zmniejszeniu do 249,65 tys. ton.

Województwo małopolskie: strumień ilości zebranych odpadów uległ zmniejszeniu, w 2022 zebrano 1155,58 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów komunalnych zebranych selektywnie uległ lekkiemu zmniejszeniu, procentowo selektywnie zebrano 41,54% odpadów komunalnych. Strumień odpadów resztkowych uległ lekkiemu zmniejszeniu do 675,52 tys. Mg.

Województwo mazowieckie: znaczący zbliżony poziom co w roku ubiegłym – zebrano 1973,81 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie – odnotowujemy niewielki wzrost do 752,5 tys. Mg, procentowo to 38,12%. Strumień odpadów resztkowych z lekkim spadkiem.

Województwo opolskie: wyraźny spadek strumienia ilości zebranych odpadów, w 2022 roku zebrano 360,67 tys. ton; strumień odpadów zebranych selektywnie z lekkim spadkiem, procentowo zebrano selektywnie 42,37% odpadów. Strumień odpadów resztkowych lekko uległ wyraźnemu zmniejszeniu z 220, 58 tys. Mg w 2021 do 207,87 tys. Mg w 2022r.

Województwo podkarpackie: w 2022 zebrano 505,25 tys. ton odpadów komunalnych co stanowi znacznie mniejszy strumień odpadów w stosunku do roku 2021; strumień odpadów komunalnych zebranych selektywnie spadł do wartości 201,55 tys. Mg, procentowo selektywnie w województwie zebrano 39,89% – najlepszy dotychczas osiągnięty poziom zbierania odpadów selektywnie. Strumień odpadów resztkowych uległ zmniejszeniu. W 2020 r. było to 303,7 tys. Mg.

Województwo podlaskie: strumień ilości zebranych odpadów spadł, w 2022 zebrano 339,19 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wzrósł nieznacznie do 135,9 tys. Mg (40,07%). Strumień odpadów resztkowych wyraźnie uległ zmniejszeniu do 203,29 tys. Mg.

Województwo pomorskie: stabilizacja strumienia ilości zebranych odpadów, w 2022 zebrano 903,98 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie zanotował spadek do 388,88 tys. Mg, procentowo selektywnie w województwie zebrano zatem 43,02% odpadów. Strumień odpadów resztkowych utrzymał poziom z zeszłego roku.

Województwo śląskie: znaczący spadek strumienia ilości wytwarzanych odpadów, w 2022 zebrano 1713,14 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie znacząco także masowo uległ zmniejszeniu, procentowo selektywnie w 2022 w województwie śląskim zebrano 44,54% odpadów komunalnych. Strumień odpadów resztkowych uległ zmniejszeniu. Zebrano ich 950,06 tys. Mg.

Województwo świętokrzyskie: zatrzymanie wzrostu strumienia ilości zbieranych odpadów komunalnych, w 2022 zebrano 325,34 tys. ton; strumień odpadów zebranych selektywnie lekko wzrostowy. Zebrano 109,33 tys. Mg, procentowo to 33,61%. Ilości odpadów resztkowych wróciła do poziomu z 2020 roku.

Województwo warmińsko-mazurskie: strumień ilości zebranych odpadów utrzymany na stałym poziomie, w 2022 zebrano 438,28 tys. ton; masowy strumień odpadów zebranych selektywnie praktycznie bez zmian w stosunku do roku 2021, procentowo to 38,04%. Spadek ilości odpadów resztkowych do 271,56 tys. Mg.

Województwo wielkopolskie: praktycznie jako jedyne województwo gdzie mamy wyraźny wzrost strumienia ilości zebranych odpadów komunalnych, zebrano ich 1331,13 tys. ton; masowy strumień odpadów zebranych selektywnie wzrósł, zebrano ich 530 tys Mg, co procentowo stanowi 39,82%. Strumień odpadów resztkowych nieznacznie uległ zwiększeniu.

We wszystkich województwach selektywnie zbierano ponad 30% odpadów komunalnych. Liderem w tym zakresie jest województwo lubelskie, gdzie osiągnięto w zbiórce wskaźnik na poziomie 48,5 procent.

Jurand Bień

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.