Close
Śmieci produkujemy na potęgę (coroczna aktualizacja)

Śmieci produkujemy na potęgę (coroczna aktualizacja)

Co by dużo nie mówić, trend wzrostowy w ilości wytwarzanych odpadów komunalnych ma się w najlepsze. Opublikowanie dane nie pozostawiają żadnych złudzeń. W 2021 roku statystyczny mieszkaniec Polski wyprodukował średnio 359,1 kg odpadów komunalnych.

W tym cyklu opublikowano poprzednio:

Także porównując tę wartość do zeszłorocznej mamy blisko 17 kg więcej. Dla przypomnienia wskaźnik ten za 2020 rok wynosił 342,8 kg. To oczywiście w dalszym ciągu dużo mniej niż statystyczny Europejczyk z UE, który jak wynika z danych Eurostatu wytwarza ponad 500 kg odpadów komunalnych rocznie.

Wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych 2021
Wskaźnik nagromadzenia odpadów w województwach

i wartości wskaźnika w roku 2021.

W 2021 roku w Polsce zebrano ~13,7 mln ton odpadów komunalnych. Oznacza to wzrost o 4,2% w stosunku do 2020 r. Trend jest wyraźny.

Ilość zebranych odpadów komunalnych

Z tego blisko 5,5 mln ton odpadów zostało zebranych selektywnie. Stanowi to 39,78% z ogólnej ilości zebranych odpadów komunalnych. W porównaniu do roku 2020 wzrost w ilości zebranych selektywnie odpadów komunalnych wyniósł 9,3%. Mimo to dynamika wzrostu selektywnie zebranych odpadów lekko nam spadła.

Ilość selektywnie zebranych odpadów
Ilość odpadów zebranych 2021

Zgodnie z nową metodą, od 2021 r. poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu jest wyliczany w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych. Jednak dla zachowania pewnej ciągłości z danymi z poprzednich lat wyznaczyłem ilości zebranych frakcji PMTS. Dla przypomnienia PMTS to papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło (żółte kropki na wykresie powyżej). Łącznie zebrano jej w Polski 1,86 mln Mg.

Sytuacja w poszczególnych województwach

ilość zebranych ogółem odpadów – kropki czerwone
ilość zebranych resztkowych (zmieszanych) – kropki żółte
ilość zebranych selektywnie – kropki niebieskie

odpady zachodniopomorskie 2021

Województwo zachodniopomorskie: wyraźny wzrost strumienia ilości zebranych odpadów, w 2021 zebrano 677,6 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wyraźnie wzrósł, procentowo selektywnie w województwie zachodniopomorskim zebrano 35,23%, ilość odpadów resztkowych na zbliżonym poziomie co w roku ubiegłym.

województwo dolnośląskie 2021

Województwo dolnośląskie: wyraźny wzrost ilości zebranych odpadów, w 2021 zebrano ogółem 1261,8 tys. ton odpadów komunalnych; wskaźnik nagromadzenia przekroczył 400 kg/mieszkańca; strumień odpadów zbieranych selektywnie wzrósł, selektywnie w województwie zebrano 35,88%, strumień odpadów resztkowych niestety ale również się zwiększył

województwo kujawsko-pomorskie 2021

Województwo kujawsko-pomorskie: wzrost strumienia ilości zebranych odpadów, w 2021 zebrano 733,3 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wzrósł, procentowo selektywnie w województwie zebrano 37,22%, strumień odpadów resztkowych lekko uległ zwiększeniu.

Województwo łódzkie: wyraźny wzrost strumienia ilości zebranych odpadów, w 2021 zebrano 876,16 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wzrósł, procentowo selektywnie w województwie zebrano 39,38%, strumień odpadów resztkowych lekko uległ zwiększeniu.

województwo lubelskie 2021

Województwo lubelskie: wyraźny wzrost strumienia ilości zebranych odpadów, w 2021 zebrano 543,1 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wzrósł do 271,37, procentowo selektywnie w województwie zebrano 49,97%, strumień odpadów resztkowych uległ zmniejszeniu. Województwo charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem odpadów zebranych selektywnie.

województwo lubuskie 2021

Województwo lubuskie: wyraźny wzrost strumienia ilości zebranych odpadów, w 2021 zebrano 403,19 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wzrósł, procentowo selektywnie w województwie zebrano 36,3%, strumień odpadów resztkowych uległ zmniejszeniu.

Województwo małopolskie: strumień ilości zebranych odpadów wzrósł, w 2021 zebrano 1177,43 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wzrósł, procentowo selektywnie w województwie zebrano 41,07%, strumień odpadów resztkowych uległ lekkiemu zwiększeniu.

województwo mazowiecki 2021

Województwo mazowieckie: znaczący wzrost w 2021 roku, zebrano 1970,63 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wzrósł, procentowo selektywnie w województwie zebrano 37,5%, strumień odpadów resztkowych wyraźnie uległ zwiększeniu.

województwo opolskie 2021

Województwo opolskie: wzrost strumienia ilości zebranych odpadów, w 2021 zebrano 378,27 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wzrósł wyraźnie, procentowo selektywnie w województwie zebrano 41,69%, strumień odpadów resztkowych lekko uległ zmniejszeniu.

województwo podkarpackie 2021

Województwo podkarpackie: w 2021 zebrano 523,35 tys. ton odpadów komunalnych co stanowi większy strumień niż w 2020 roku; strumień odpadów zebranych selektywnie wzrósł, procentowo selektywnie w województwie zebrano 39,56%, strumień odpadów resztkowych ukształtował się na podobnym poziomie co rok wcześniej

województwo podlaskie 2021

Województwo podlaskie: strumień ilości zebranych odpadów wzrósł, w 2021 zebrano 350,73 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wzrósł, procentowo selektywnie w województwie zebrano 38,64%, strumień odpadów resztkowych lekko uległ zwiększeniu.

województwo pomorskie 2021

Województwo pomorskie: wzrost strumienia ilości zebranych odpadów, w 2021 zebrano 910,23 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wzrósł wyraźnie, procentowo selektywnie w województwie zebrano 43,99%, strumień odpadów resztkowych wyraźnie uległ zwiększeniu.

województwo ślaskie 2021

Województwo śląskie: lekki wzrost strumienia ilości wytwarzanych odpadów, w 2021 zebrano 1795,02 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wzrósł, procentowo selektywnie w województwie zebrano 45,26%, strumień odpadów resztkowych lekko uległ zmniejszeniu.

województwo świętokrzyskie 2021

Województwo świętokrzyskie: wyraźny wzrost strumienia ilości wytwarzanych odpadów, w 2021 zebrano 328,34 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie również lekko wzrósł, procentowo selektywnie w województwie zebrano 32,26%, wyraźny wzrost ilości odpadów resztkowych.

województwo warmińsko-mazurskie 2021

Województwo warmińsko-mazurskie: lekki wzrost strumienia ilości zebranych odpadów, w 2021 zebrano 447,75 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wyraźnie wzrósł, procentowo selektywnie w województwie zebrano 37,07%, wyraźny spadek ilości odpadów resztkowych.

województwo wielkopolskie 2021

Województwo wielkopolskie: wzrost strumienia ilości wytwarzanych odpadów, w 2021 zebrano 1298,6 tys. ton odpadów komunalnych; strumień odpadów zebranych selektywnie wyraźnie wzrósł, procentowo selektywnie w województwie zebrano 38,93%, odnotowano spadek ilości odpadów resztkowych.

Jak zatem wynika z danych, liderem w selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych jest województwo lubelskie, osiągnięto tu wskaźnik 49,97%. Ponad 40% wskaźnik w zbieraniu selektywnie odpadów odnotowano także w województwach: małopolskim, opolskim, śląskim, pomorskim. Martwić zaczyna jednak ponownie zwiększająca się ilość odpadów resztkowych w ogólnej ilości zbieranych odpadów komunalnych.

A na koniec kod w R zastosowany do przygotowania wykresów.

Jurand Bień

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

1 thought on “Śmieci produkujemy na potęgę (coroczna aktualizacja)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.