Close
Bioodpady selektywnie zebrane

Bioodpady selektywnie zebrane

Wraz z wejściem w życie uchylonego już obecnie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wprowadzono jednolity system selektywnej zbiórki w Polsce. W nim określono, że do brązowego pojemnika oznaczonego napisem „bio” zbiera się odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Aktualnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów selektywnie zbiera się bioodpady. Sposób zbierania zachowano, czyli frakcję bioodpadów zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio”.  Jako bioodpady rozumie się ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady żywności i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, w tym restauracji, stołówek oraz zakładów zbiorowego żywienia, biur, hurtowni i jednostek handlu detalicznego, a także podobne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność.

Ilość selektywnie zbieranych odpadów „bio”

W statystyce GUS-owskiej grupa „Odpady komunalne”, podgrupa „Odpady zebrane selektywnie w ciągu roku” mamy rodzaj odpadów określony jako biodegradowalne. Oczywiście pojęcie odpadów biodegradowalnych jest znacznie szersze od pojęcia „bioodpady”. Zakładam jednak, że zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na stronie Ministerstwa, w pojemniku brązowym powinny być zbierane same bioodpady i takie też w tym przypadku dane identyfikowane są przez GUS mimo, że określone jako biodegradowalne (zresztą zachowałem je przy wykresach aby oddać źródło pochodzenia danych – przy okazji ładowanie wykresów może zająć chwilę, w zależności od szybkości internetu, warto jednak poczekać) .

Polska

Mamy kolejny rekord pod względem zebranych selektywnie odpadów biodegradowalnych. W 2022 zebrano 1,91 mln Mg odpadów „bio” i jest to blisko 70 tys. Mg więcej niż w roku 2021. Zauważalnie jednak od 2020 roku spada dynamika zmian w zakresie zbieranych komunalnych odpadów bio. Jest ona najmniejsza od 2014 r. i wyniosła zaledwie 4%. Jeżeli przyjąć, za KPGO 2028, że średni udział masowy odpadów „bio” jest na poziomie 28,69% to w skali kraju ilość tej frakcji w strumieniu odpadów komunalnych powinna kształtować się na poziomie 4 mln Mg. Stąd też spadająca dynamika przyrostu zbieranych odpadów „bio” może martwić.

Poniżej zaprezentowano dane odnoszące się do ilości zbieranych odpadów bio oraz dynamik ich przyrostów w poszczególnych województwach. Wykresy ilości zbieranych odpadów są interaktywne stąd kursor myszy wskazuje konkretne wartości dla poszczególnych lat. Generalnie, za wyjątkiem województwa lubelskiego i podkarpackiego mamy nowe maksymalne wartości. W przypadku dwóch wymienionych ilość zebranych odpadów "bio" jest mniejsza niż w roku poprzednim. Niestety martwią dynamiki zmian. Dla przeważającej większości województw są one jeszcze dodatnie, aczkolwiek tendencja jest wyraźnie spadkowa. Jedynym województwem gdzie dynamika zmian rośnie jest województwo łódzkie.

Odnośniki

Jurand Bień

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.