Close
Punkt SELEKTYWNEJ zbiórki odpadów komunalnych „po wręczycku”

Punkt SELEKTYWNEJ zbiórki odpadów komunalnych „po wręczycku”

Wizyta w miejscu, który powinien być PSZOK-iem, czyli Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i widok, który zobaczyłem skłonił mnie do założenia dodatkowej kategorii, gdzie od czasu do czasu poruszać będę między innymi sprawy trapiące naszą lokalną społeczność. Stąd kategoria ta będzie się nazywać „z podwórka”.

Włodarze Gminy! Szanowny Panie Wójcie, z-co Wójta, Państwo Radni, ale także Mieszkańcy Gminy Wręczyca Wielka żeby była jasność Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK – nie jest WYSYPISKIEM.

To ma być zadbane miejsce do chwilowego gromadzenia SELEKTYWNIE zbieranych odpadów komunalnych, nad którym pieczę sprawuje wykwalifikowana osoba, a firma, która obsługuje gminę na bieżąco odbiera odpady pozwalając utrzymywać PSZOK w należytej czystości.

A jak to wygląda w gminie Wręczyca Wielka. Oto zdjęcia z wczoraj.

Aby nazwać to miejsce punktem SELEKTYWNEJ zbiórki odpadów komunalnych trzeba założyć różowe okulary i patrzeć pod ostre słońce. Strach pomyśleć co będzie za chwilę, i to nie tylko ze względu na coraz mniejszą dostępną przestrzeń do gromadzenia odpadów, ale także narastające zagrożenie sanitarne. Może włodarze naszej gminy zachcieliby odwiedzić to miejsce, z pewnością byłaby to pouczająca wizyta.

Dla formalności przypomnę tylko, że na mocy art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gmina zapewnia CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Taki punkt ma być łatwo dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy, w którym mieszkańcy mogą zostawić SELEKTYWNIE zebrane i dostarczone następujące rodzaje odpadów:

 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe

a za chwilę po nowelizacji ustawy będą to co najmniej następujące rodzaje odpadów:

 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • odpady tekstyliów.

Jak to wszystko ma być selektywnie gromadzone w gminnym PSZOK-u w gminie Wręczyca Wielka. Gdzie są odpowiednie pojemniki, kontenery, gdzie niezbędna do zapewnienia odbioru odpadów logistyka.

Jeżeli włodarze gminy nie wiedzą jak to powinno wyglądać, wystarczy wejść na serwis youtube.com, wpisać w pole wyszukiwania PSZOK i nacisnąć przycisk z lupką (szukaj). I natychmiast pokaże się lista przykładów. I to nie tylko z dużych miast, ale z porównywalnych wielkością gmin. Zresztą, już dla wygody, bez konieczności szukania, kilka takich miejsc poniżej.

Mam nadzieję, że pobudzi to do działania. Panie i Panowie Radni, Panie Wójcie a może i Pan Starosta się włączy. Może nadzwyczajna sesja potrzebna?

Tym bardziej, że są pieniądze do pozyskania na ten cel zarówno w ramach RPO Województwa Śląskiego jak i Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Najbliższy nabór czerwiec/lipiec potem wrzesień/październik. Czy Gmina Wręczyca Wielka doczeka się PSZOK z prawdziwego zdarzenia? Czy będą odpowiedniej wielkości pojemniki oraz kontenery, czy będzie zapewniona właściwa ich obsługa. Czy odpady niebezpieczne nie będą narażone na działanie czynników atmosferycznych, z możliwością przedostania się do gruntu i do wód podziemnych?

Z drugiej strony, jeżeli odpady kierowane do PSZOK przez mieszkańców gminy nie są w sposób właściwy dostarczone NIE POWINNY być do niego przyjmowane.

Dla formalności, od bieżącego miesiąca mieszkańcy, zgodnie z przyjętą uchwałą V/59/19 z dnia 28.03.2019 płacą więcej za odbiór odpadów komunalnych. Opłata wzrosła z 9 zł do 15 zł za jedną osobę miesięcznie gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób SELEKTYWNY.

Aktualizacja (31.05.2019)

Po tygodniu widać lekkie postępy. Pojawiło się kilka dodatkowych kontenerów na odpady, które zostały poprawnie opisane. Usuwane są także odpady zmieszane. Do ideału jeszcze dość daleko, a do segregacji odpadów jeszcze dalej.

Dodatkowe materiały

Jurand Bień

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.