Close
Policyjne dwudziestolecie   przestępstw popełnianych przeciwko środowisku

Policyjne dwudziestolecie przestępstw popełnianych przeciwko środowisku

Na portalu Sozosfera w dziale odpady niedawno opublikowano artykuł zatytułowany „Przestępstwa środowiskowe i Inspekcja Ochrony Środowiska”, którego autorem jest Radosław Rzepecki, zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Skłoniło mnie to do spojrzenia na statystyki jakie w zakresie popełnianych przestępstw przeciwko środowisku prowadzi policja. Dlaczego policja, a nie WIOŚ, w którego gestii pozostaje nawet znacznie szerszy wachlarz wykroczeń niż policjantów? Dlatego, że dane przez policję są upubliczniane co ogromnie cieszy, a przez GIOŚ mimo uruchomienia systemu do prowadzenia rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku dostępnego pod adresem rejestry.gdos.gov.pl dostęp mają jedynie organy ochrony środowiska oraz organy inspekcji ochrony środowisku. A szkoda 🙁

Kodeks karny w części szczegółowej, w rozdziale XXII, wyróżnia osiem artykułów, które wyszczególniają działania stanowiące przestępstwa przeciwko środowisku. Artykuły te stanowią wykładnię dla podejmowanych przez policję czynności. Są to:

Na stronie policji znajdujemy odpowiednie statystyki. Warto wspomnieć, że prowadzone są od roku 1999, stąd w 2019 roku obchodziliśmy skromną rocznicę dwudziestolecia. Zatem przyjrzyjmy się co działo się na przestrzeni tych lat. Na początek małe podsumowanie. W okresie dwudziestu lat policja wszczęła 8550 postępowań w zakresie przestępstw przeciwko środowisku. Stwierdzono 3075 przestępstw, z czego w 2064 przypadkach doszło do wykrycia sprawców. Skuteczność policji w ściganiu sprawców przekracza 67%.

Najwięcej postępowań wszczynano z art. 183, czyli za nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Łącznie było to 3614, z czego w 1271 przypadkach stwierdzono dokonanie przestępstwa. Wykryto sprawców w 897 przypadkach. Generalnie zdecydowana większość zgłaszanych przestępstw dotyczy czynności z art. 181, 182 oraz 183.

Poniżej w tabeli przedstawiono łączną ilość, w okresie wspomnianych dwudziestu lat, wszczynanych postępowań, stwierdzonych przestępstw oraz wykrytych sprawców z artykułów „Przestępstwa przeciwko środowisku”.

Artykuł KKWszczęteStwierdzone Wykryte
art. 1811474512245
art. 1822114458206
art. 18336141271897
art. 18448237
art. 185161611
art. 186363210208
art. 187536258164
art. 188385327326

Najwyższa skuteczność policji w wykrywaniu przestępstw ma miejsce w przypadku wykroczeń z art. 186 oraz art. 188. Najsłabiej radzą sobie policjanci z wykryciem sprawców przestępstw z art. 184. Na szczęście ogólna ilość tych przestępstw jest niewielka.

W poszczególnych latach ilości przestępstw przedstawiają się następująco. Niepokojące jest to, że w ostatnich latach ilość wszczynanych spraw znacząco wzrosła. Pod tym względem rok 2019 jest historyczny, liczba wszczętych spraw wyniosła 643. Co więcej rok 2019 to trzeci rok w dwudziestoletnim okresie , w którym ilość stwierdzonych przestępstw przekroczyła liczbę 200 i wyniosła 237. W 2001 roku ilość stwierdzonych przestępstw wyniosła 250, przy czym wykrywalność sprawców była zdecydowanie wyższa.

Spójrzmy jeszcze na przestępstwa z art. 183, czyli dotyczące nieodpowiedniego postępowania z odpadami. Jak wspominano powyżej jest to najbardziej liczna grupa przestępstw. Poniżej przedstawiono ilość spraw wszczętych w tym zakresie, stwierdzonych i wykrytych przestępstw. Z przykrością należy stwierdzić, że w szczególności ostatni okres jest wyjątkowo niekorzystny. Z roku na rok rośnie liczba wszczynanych spraw, rośnie także ilość stwierdzonych przestępstw. Liczba postępowań wszczętych w 2019 roku wyniosła 412 i bezwzględnie była to najwyższa dotychczasowa wartość. Stwierdzono 167 przestępstw, i wykryto 109 sprawców.

Generalnie skuteczność policji w wykrywaniu sprawców przestępstw z art. 183 KK oscyluje pomiędzy 55% a 75%. Czy utworzenie w ramach policji wydziału do walki z przestępczością przeciwko środowisku na wzór wydziału do walki z przestępczością gospodarczą poprawiłoby skuteczność? Jestem przekonany, że tak.

Zresztą jak zaznaczono w przytoczonym na wstępie artykule „Po wzmocnieniu kompetencyjnym i kadrowym Inspekcji Ochrony Środowiska widać efekty walki z wynaturzeniami w zakresie ochrony środowiska.” Tylko żal, że publicznych danych brak.

dr hab. inż., prof. PCz (Politechniki Częstochowskiej); zainteresowania: gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia, analiza danych (hobbystycznie)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.