Close
Prognozowanie uzysku energii z instalacji fotowoltaicznej na podstawie prognozy pogody z modelu GFS – część I

Prognozowanie uzysku energii z instalacji fotowoltaicznej na podstawie prognozy pogody z modelu GFS – część I

Od wersji 0.9.1 biblioteki pvlib-python zaprzestano prac nad rozwijaniem modułu prognozowania uzysku energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej opartego na danych pogodowych pochodzących z szerokiej gamy modeli pogodowych. Niestety, interfejs API dostępu do modeli uległ zmianie, a nie znaleziono chętnych do poświęcenia czasu na dostosowanie modułu pvlib.Forecast. Jednakże, nie oznacza to, że nie można skorzystać z dotychczasowych osiągnięć w tym zakresie i dalej cieszyć się możliwością wykorzystywania dostępnych w Unidata prognoz opartych na modelach NOAA/NCEP/NWS (National Centers for Environmental Prediction), w tym GFS (Global Forecast System). I o tym jest ten wpis, czyli jak sobie radzić by na podstawie prognozy pogody z NCEP uzyskać informacje o możliwym do osiągnięcia uzysku energii elektrycznej z naszej instalacji fotowoltaicznej.

Model GFS

Model GFS ( Global Forecast System) nie został wybrany przypadkowo, gdyż, jak sama nazwa wskazuje, ma on zasięg globalny, obejmujący także prognozę dla Polski. Ogólnie rzecz biorąc, GFS dostarcza globalne prognozy atmosferyczne i falowe o rozdzielczości 13 km. Jest uruchamiany cztery razy dziennie i pozwala na generowanie prognozy w trzygodzinnych odstępach do 10 dni oraz z 12-godzinnym odstępem w przypadku 10-16 dniowej prognozy. Więcej informacji na temat modelu GFS można znaleźć na jego stronie.

Dane modelu GFS (ale nie tylko jego) są gromadzone w katalogu Unidata THREDDS. W katalogu Forecast Model Data można znaleźć szereg prognoz opracowanych w różnych modelach i z różną rozdzielczością przestrzenną. Obecnie interesuje nas pozyskanie prognozy pogody dla najbliższych 7 dni w półstopniowym modelu GFS.

W modelu zapisywana jest ogromna ilość informacji – obejmuje 170 różnych zmiennych. Dla celów prognozowania uzysku energii z instalacji fotowoltaicznej nie potrzebujemy wszystkich zmiennych, skoncentrujemy się jedynie na następujących:

Temperature_surface,
u-component_of_wind_isobaric,
v-component_of_wind_isobaric,
Total_cloud_cover_entire_atmosphere_Mixed_intervals_Average ,
Low_cloud_cover_low_cloud_Mixed_intervals_Average,
Medium_cloud_cover_middle_cloud_Mixed_intervals_Average,
High_cloud_cover_high_cloud_Mixed_intervals_Average,
Total_cloud_cover_boundary_layer_cloud_Mixed_intervals_Average,
Total_cloud_cover_convective_cloud

Zmienne przedstawiają temperaturę otoczenia, składowe wiatru do wyznaczenia jego prędkości oraz informacje o stopniu pokrycia nieba przez chmury (więcej: https://study.com/learn/lesson/cloud-cover-effects-weather.html)

Aby ułatwić dostęp do tych danych, Unidata opracowała bibliotekę o nazwie siphon, umożliwiającą programowy dostęp do danych THREDDS. Zatem zabierajmy się do pracy!

Prognoza pogody z THREDDS

Na początku odczytujemy odpowiedni katalog, korzystając z metody TDSCatalog(). Następnie wybieramy zbiór danych, w tym przypadku „Best GFS Half Degree Forecast Time Series”, i za pomocą metody subset() otwieramy zdalny dostęp do danych.

W dalszej części przygotowujemy żądanie do usługi NCSS, aby pobrać dane wyżej wymienionych zmiennych, oczywiście dodatkowo określamy położenie geograficzne, wysokość nad poziomem morza oraz okres, dla którego będziemy prognozować. W ten sposób tworzymy ramkę danych df.

GFS Global Forecast System

Obecnie dokonam zamiany prognozowanego stopnia pokrycia nieba przez chmury na prognozę składowych promieniowania, bo jak widać takich informacji bezpośrednio w strukturze danych prognozy pogodowej nie znajdziemy. W tym celu skorzystam z opracowanego w ramach istniejącego modułu pvlib.forecast kodu, który lekko zmodyfikowałem. Całość kodu znajduje się na serwerze Github.

Biblioteka pvlib-python zapewnia dwa podstawowe sposoby konwertowania prognoz zachmurzenia na prognozę natężenia promieniowania. Jedna metoda zakłada liniową zależność między zachmurzeniem a GHI (Global Horizontal Irradiance), czyli stosuje skalowanie do klimatologii bezchmurnego nieba, a następnie wykorzystuje model DISC do obliczenia DNI (Diffuse Horizontal Irradiance). Druga metoda zakłada liniową zależność między zachmurzeniem a transmitancją atmosferyczną, a następnie wykorzystuje model Campbella-Normana do obliczenia składowych GHI, DNI i DHI [1]. Campbell-Norman jest przybliżeniem modelu Liu-Jordana [2].

Dla lepszego zrozumienia składowych GHI, DNI oraz DHI zamieszczam poniższy slajd z zajęć prowadzonych dla studentów kierunku „Odnawialne źródła energii” realizowanych przeze mnie na Politechnice Częstochowskiej, Wydział Infrastruktury i Środowiska.”

Składowe promieniowania słonecznego

Wracając jeszcze na chwilę do naszego zbioru danych proszę zwrócić uwagę, że model generuje dane z 3-godzinną rozdzielczością czasową. Jeżeli zatem chcemy uzyskać ciut więcej to już te prognozowane dane musimy interpolować, i tym samym godzić się na pewne błędy związane z tym procesem. Niemniej za pomocą funkcji interpolate() z biblioteki pandas łatwo jest to zrobić i interpolować prognozę zachmurzenia nieba na dziedzinę czasu o większej rozdzielczości.

W wyniku interpolacji z rozdzielczością godzinową uzyskujemy dane, w oparciu o które przenalizuje uzysk energii z instalacji fotowoltaicznej.

Ale zrobię to przy okazji następnego wpisu. Będę miał wówczas możliwość porównać otrzymane dziś prognozy składowych GHI, DNI, DHI z wartościami rzeczywistymi.

Składowe natężenia promieniowania GHI, DNI, DHI

Na koniec jeszcze grafizcne przedstawienie prognozowanych składowych natężenia promieniowania słonecznego.

Odnośniki

  1. Campbell, G. S., J. M. Norman (1998) An Introduction to Environmental Biophysics. 2nd Ed. New York: Springer
  2. B. Y. Liu and R. C. Jordan, The interrelationship and characteristic distribution of direct, diffuse, and total solar radiation, Solar Energy 4, 1 (1960)
  3. Downloading model fields with NCSS

Jurand Bień

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

dr hab. inż., prof. Politechniki Częstochowskiej; zainteresowania: aspekty środowiskowe, gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia (hobbystycznie)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.