Close
Monitoring on-line dla WIOŚ

Monitoring on-line dla WIOŚ

Od dziś tj. 6 września 2019 r., zgodnie art. 25 ust. 6h ustawy o odpadach, w życie wchodzi obowiązek udostępniania właściwemu WIOŚ danych umożliwiających dostęp do wizyjnego systemu monitoringu miejsc magazynowania lub składowania odpadów przez podmioty zbierające i przetwarzające odpady. O jakie odpady chodzi? Zgodnie z art 25 ust 6f mamy:

  1. paliwo alternatywne oraz odpady przeznaczone bezpośrednio do produkcji takiego paliwa,
  2. papier oraz tektura,
  3. tekstylia,
  4. odpady wielkogabarytowe, z wyłączeniem odpadów metali,
  5. tworzywa sztuczne, w tym folia, oraz opony i inne odpady z gumy,
  6. drewno i odpady drewnopochodne,
  7. odpady pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów pochodzących z termicznego przetwarzania odpadów,
  8. odpady wielomateriałowe złożone z materiałów, o których mowa w pkt 2, 3, 5 lub 6.

Obowiązek ten nie dotyczy WYTWARZAJĄCYCH odpady.

Ustawa nie przewiduje ŻADNYCH przepisów przejściowych, a to oznacza, że obowiązek umożliwienia dostępu WIOŚ do monitoringu ww. odpadów przedsiębiorcy muszą wykonać i przekazać dane dostępowe do systemu monitoringu właściwemu miejscowo WIOŚ pod groźbą administracyjnej kary pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 1000000 zł (art. 194 ust. 1 pkt. 2c ustawy o odpadach).

Jak przekazać dane do WIOŚ w Katowicach. Zakłady, zobowiązane do tego przepisami Ustawy o odpadach, mogą przesyłać dane za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: sekretariat@katowice.wios.gov.pl) lub pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego).

Zgodnie z ustawą, w szczególności z zapisami art 25 ust 6g Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wykorzystuje dostęp do rejestrowanego obrazu w czasie rzeczywistym w przypadku:

  1. prowadzonej kontroli, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1355 i 1501);
  2. powzięcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku określonego w art. 182, art. 183 lub art. 186 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.6) ) albo wykroczenia określonego w art. 154 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 i 1238), albo wykroczeń, o których mowa w art. 10b ust. 1 pkt 1–15 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.
dr hab. inż., prof. PCz (Politechniki Częstochowskiej); zainteresowania: gospodarowanie odpadami (praktyczne), danologia, analiza danych (hobbystycznie)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.